Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

SUJUVA TYÖ

Sujuva työ -osiossa perehdytään nimensä mukaisesti työtapoihin, joilla työnteosta tulee työyhteisössä sujuvaa.

 

SUJUVAT KOKOUSKÄYTÄNNÖT

Tunnin tiivis tietopaketti luentokeskusteluna, jossa asiantuntija syöttää osallistujille vinkkejä ja ideoita sekä laittaa heidät osallistumaan keskusteluun ja parityöskentelyyn. Teemoina mm. aikataulutus, sitouttaminen, päätöksenteko, valmistautuminen.

Ryhmän koko 5-70 hlö

 

HUOLELLINEN AJANHALLINTA

Luentokeskustelu organisoinnin koukuista. Millaiset ovat toimivat tehtävälistat? Entä häiriölistat? Miten listojen asiat voi priorisoida? Miksi niitä pitäisi priorisoida? Miten selviän kaikista tehtävistä? Miten pysyn suunnitelmissani? Olenko aina tavoitettavissa vai onko nk. ”vastaanottoaika”? Tutustutaan mm. Eisenhowerin päätöksentekomatriisin kautta työn priorisointiin. Työpajan jälkeen osallistujilla on levollisempi olo työn hallittavuuden äärellä.

Työskentelyssä edetään asiantuntijan opastuksella yhdistäen teoriaa ja esimerkkejä sekä osallistujien henkilökohtaista pohdintaa ja parikeskusteluja.

Ryhmän koko max. 50 hlö

 

TEHOKAS TIIMITYÖSKENTELY

Tiimin työskentelyä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta: 
– Vuorovaikutustaidot ja itsetuntemus
– Luovaan ja erilaiseen ajatteluun ravistelu
– Tehokas ja systemaattinen työskentely

Saapuvalle ryhmälle lähetetään ennakkokysely tai tehdään ennakkoon yhteyshenkilön puhelinhaastattelu, joilla kartoitetaan tarkemmin saapuvan ryhmän tavoite ja tilanne.

Ryhmän koko max. 15 hlö

 

OTA YHTEYTTÄ

Joni Hinkkanen
Avainasiakaspäällikkö
040 621 2009
joni.hinkkanen @ allasseapool.fi