Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

TYÖKAVERUUS

 

SANATON VIESTINTÄ

Sanaton viestintä on tunnekokemusta. Sanaton viestintä on vallatonta ja se on vallankäyttöä. Siinä näkyy yksilön erilaisuus persoonallisuuden ja kulttuurien näkökulmista. Tiivis tietopaketti luentokeskusteluna, jossa asiantuntija syöttää osallistujille vinkkejä ja ideoita sekä laittaa heidät osallistumaan keskusteluun.

Ryhmän koko 5-70

 

ERILAISUUDEN HYVÄKSYNTÄ

Mitä on erilaisuus? Mitä on samanlaisuus? Tarvitaanko työyhteisössä kumpaakin? Mitä jos kaikki olisivat samanlaisia? Tunnenko itseni oikeasti ja tunnenko ne samanlaiset oikeasti? Työpajassa tehdään oman vuorovaikutustyylin arviointi ja saadaan sen mukaiset toimintaohjeet. Opitaan myös työkaverin vuorovaikutustyyli ja ymmärtämään miten ihmiset aidosti ovat erilaisia. Ja miten tyylit vaihtuvat erilaisissa tilanteissa. Työskentelyssä edetään valmentajan opastuksella rennosti ja aidosti pohtien.

Ryhmän koko max. 70 hlö

 

RISTIRIITOJEN RATKAISU

Kolmen tunnin toiminnallinen paketti, jossa osallistujat saavat pohtia ja tehdä. Ristiriitatilanteet ovat työyhteisöjen arkea ja niiden puute ei kerro siitä etteikö niitä olisi, vaan ennemminkin niiden pinnan alla olevasta läsnäolosta. Monet ristiriitatilanteet syntyvät näkemyseroista ja vaativista viestintähetkistä. Miten niiden kanssa eletään? Mitä silloin, kun tilanne on päällä? Miten ne hyväksytään osaksi perusarkea? Miten vältetään niiden kärjistyminen? Valmennus sisältää myös sanattoman viestinnän osa-alueita. Valmennuspaketti sisältää toiminnallisia pari- ja pienryhmätyöskentelyjä, jotka ammentavat palasia näyttämötaiteista.

Ryhmän koko max. 50

 

 

OTA YHTEYTTÄ

Joni Hinkkanen
Avainasiakaspäällikkö
040 621 2009
joni.hinkkanen @ allasseapool.fi