Vastuullisuus

Itämeri ja ympäristö

Allas on ympäristöystävällinen hanke. Huomioimme vastuullisen liiketoiminnan yrityksen kaikissa toiminnoissa. Itämeren suojelu, energiatehokkuus, kierrätys ja avoimuus ovat Altaalle tärkeitä arvoja. Allas haluaa turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyviä elämisen mahdollisuuksia ja ottaa kantaa vastuullisemman elämän puolesta.

Merikylpylän cleantech-ratkaisut sisältävät kehittyneitä energiaratkaisuja niin energiatehokkuuden, lämmön talteenoton, altaan lämmöneristyksen kuin energian tuotannon osalta.

Uusi päätalo on rakennettu energiatehokkaaksi. Rakennusten materiaalina käytetään kotimaista kuusipuuta. Talon U-arvo eli rakennusosien lämmöneristyskyky on huomattavasti pienempi kuin lain määrittelemät arvot, eli talon lämmöneristyskyky on erinomainen.

Altaan päärakennuksessa sijaitsevan Itämerikeskuksen (133 m²) tehtävänä on liittää merikylpylä Itämereen niin elämyksellisesti kuin ympäristönäkökulmastakin. Itämerikeskuksessa Itämeren eliöstö on monimuotoisesti läsnä. Itämerikeskuksella on useita alan merkittäviä yhteistyökumppaneita, kuten John Nurmisen säätiö.